Συμβατικό Λιμάνι

Παρεχόμενες υπηρεσίες για το Συμβατικό Λιμάνι

Συμβατικό Λιμάνι

Η εξυπηρέτηση του συμβατικού φορτίου στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σε χώρο συνολικής έκτασης περίπου 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων, με κρηπιδώματα μήκους 4.000 μέτρων και βάθος έως 12 μέτρα. Τα κρηπιδώματα 10 έως 14 αποτελούν το συμβατικό Κοινοτικό λιμάνι.

Από το συμβατικό Κοινοτικό λιμάνι διακινούνται:

 • κοινοτικά φορτία από/σε κράτη της Ε.Ε. και
 • κοινοτικά/εγχώρια από/σε ελληνικούς λιμένες
Τα κρηπιδώματα 15 έως 24 αποτελούν το συμβατικό λιμάνι της Ελεύθερης Ζώνης. Από την Ελεύθερη Ζώνη διακινούνται φορτία ανεξαρτήτου προέλευσης/προορισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Φορτία Γενικών Εμπορευμάτων (σίδερα, λαμαρίνες, ξυλεία, μάρμαρα, φορτία σε παλέτες, καπνά, οπωρικά κ.α.)
 • Στερεά Χύδην Φορτία (ορυκτά, μεταλλεύματα, κάρβουνο, στερεά καύσιμα, δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, τσιμέντο, scrap)
 • Υγρά Χύδην Φορτία με σωληνώσεις (οινόπνευμα, χλωροφόρμιο, άσφαλτος, χημικά, ορυκτέλαια, κρασιά)
 • Τροχοφόρα με το σύστημα Ro-Ro
Ο εξοπλισμός για το χειρισμό του συμβατικού φορτίου αποτελείται από :
 • 44 ηλεκτροκίνητους γερανούς, οι οποίοι κινούνται σε σιδηροτροχιές, ανυψωτικής ικανότητας έως 40 τόνους.
 • Ένα (1) ελαστιχοφόρο γερανό Gottwald (harbor crane) ανυψωτικής ικανότητας 100 τόνων,
 • Δύο (2) αυτοκινούμενους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 120 και 150 τόνων,
 • Ένα (1) πλωτό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 60 τόνων
 • πλήθος άλλων μηχανημάτων χειρισμού φορτίων (φορτωτές, περονοφόρα, πλατφόρμες κ.α.)
Για την αποθήκευση του συμβατικού φορτίου υπάρχουν:
 • Στεγασμένοι Αποθηκευτικοί Χώροι 85.000 μ2 (από τους οποίους, 21.500 μ2 και μία αποθήκη ψυγείο 4.000 μ2 βρίσκονται στην Ελεύθερη Ζώνη)
 • Ανοικτά Υπόστεγα 12.000 μ2
 • Υπαίθριοι Αποθηκευτικοί Χώροι 500.000 μ2
 • Σιλό δημητριακών χωρητικότητας 20.000 τόνων

Το συμβατικό λιμάνι λειτουργεί σε 2 βάρδιες κανονικής εργασίας με ενιαίο τιμολόγιο υπηρεσιών και δυνατότητα εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου με την αντίστοιχη προσαύξηση. Οι κύριοι πελάτες του συμβατικού λιμένα είναι η ΑΕΕ Χάλυβος (διακινεί κυρίως προϊόντα σιδήρου, χάλυβα και scrap), η Σιδενόρ (διακινεί κυρίως scrap), η Τιτάν (διακινεί pet coke, γυψόχωμα, κλίγκερ και τσιμέντα), το Χαλυβουργείο των Σκοπίων (διακινεί προϊόντα σιδήρου και χάλυβα) και η ΛΑΡΚΟ (διακινεί μετάλλευμα και στερεά καύσιμα). Το συμβατικό λιμάνι και συγκεκριμένα η διακίνηση των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση συμπληρώνεται και ενισχύεται από τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I).

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 12:41

Free business joomla templates