Σ.ΕΜΠΟ

Παρεχόμενες υπηρεσίες για το Σ.ΕΜΠΟ

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) διακινούνται μέσω ειδικά διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της 6ης προβλήτας. Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), μήκους 550μ και πλάτους 340μ, έχει δυνατότητα υποδοχής πλοίων με βύθισμα μέχρι 12 μέτρα. Το Σ.ΕΜΠΟ είναι τμήμα της Ελεύθερης Ζώνης, καταλαμβάνει έκταση 254.000 τ.μ. και έχει αποθηκευτική ικανότητα 3.695 TEUs σε θέσεις εδάφους.

Το Σ.ΕΜΠΟ σχεδιάσθηκε και δημιουργήθηκε με βάση τα δεδομένα σύγχρονων τεχνολογιών και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων. Μέσα στο σταθμό υπάρχουν εγκαταστάσεις και κλιμάκιο τεχνικής υποστήριξης. Για την φορτοεκφόρτωση των Ε/Κ χρησιμοποιούνται 4 γερανογέφυρες:
 • 1 των 40 τόνων
 • 1 των 45 τόνων
 • 2 των 50 τόνων post panamax
Το Σ.ΕΜΠΟ συνδέεται με διπλή σιδηροδρομική γραμμή με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Για την φορτοεκφόρτωση των Ε/Κ από/προς σιδηροδρομικά βαγόνια χρησιμοποιείται:
 • 1 transtainer ανυψωτικής ικανότητας 50 τν
Το Σ.ΕΜΠΟ διαθέτει 276 ρευματολήπτες (380V) για Ε/Κ ψυγεία. Για τη διακίνηση, αποθήκευση και στοιβασία των Ε/Κ χρησιμοποιούνται:
 • 17 straddle carriers
 • 4 tractors
 • 5 front lifts
 • 20 trailers
 • 6 περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων» αναπτύσσει τεχνολογικές εφαρμογές που βελτιστοποιούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες της εταιρίας, και παράλληλα την εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά της. Η αναβάθμιση της υποδομής και λειτουργίας του Σταθμού με το σύστημα επιτυγχάνεται μέσα από:
 • Εγκατάσταση και χρήση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Εξασφάλιση αυτόματου και ασφαλούς ελέγχου των κινήσεων από και προς το Σταθμό από ξηρά και θάλασσα.
 • Βελτιστοποίηση του χώρου και του χρόνου παραλαβής /παράδοσης Ε/Κ.
 • Έλεγχο συλλογής / απόθεσης στο χώρο στοιβασίας.
 • Γραφική παρακολούθηση της θέσης των Ε/Κ. (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ-GIS)
 • Αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.
 • Διάθεση εναλλακτικών επικοινωνιακών συστημάτων.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση επισήμων εγγράφων.
 • Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών σχετικά με τη θέση και κατάσταση των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ
Το Σ.ΕΜΠΟ διακρίνεται για :
 • Την εξυπηρέτηση των πλοίων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 365 ημέρες το έτος με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Την υψηλή παραγωγικότητα στη φορτοεκφόρτωση και εξυπηρέτηση των πλοίων
 • Την ύπαρξη Τελωνειακού Κλιμακίου για ταχεία εξυπηρέτηση πελατών και φορτίου
To Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έχουν προορισμό ναυτιλιακές γραμμές όπως : MSC, Maersk, COSCΟ, ΕΜΕS, Yang Ming Lines, CAN MAR, CMA CGM, SBS Lines, Evergreen, China Shipping, Hapag Lloyd, K-Line, Senator, Hanjin Shipping, NYK Lines, BULCON, Norasia.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 12:41

Free business joomla templates