Εμφάνιση # 
# Name E-mail Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Θέση
1 Τμήμα Μηχανολογικού & Πλωτών Μέσων +302310593502 +302310530726 Γραμματεία
2 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ ceooffice@thpa.gr +302310593102 +302310593281
3 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ ΑΕ +302310593101 +302310593280
4 Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης pfso@thpa.gr +302310593591 +302310593590
5 Διεύθυνση Ανάπτυξης +302310593326 +302310530729
6 Διεύθυνση Σ.ΕΜΠΟ +302310593601 +302310593647 Διευθυντής
7 Διεύθυνση Συμβατικού Λιμένα +302310593301 +302310530729 Γραμματεία
8 Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης +302310593301 +302310530729 Γραμματεία
9 Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευής Έργων +302310593351 +302310545900 Γραμματεία
10 Διεύθυνση Διοικητικού +302310593121 +302310510500 Γραμματεία
11 Διεύθυνση Οικονομικού +302310593355 +302310526243
12 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου +302310593130 +302310593283
13 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Προώθησης Πωλήσεων +302310593132
14 Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγιείας και Ασφάλειας Εργαζομένων +302310593318
15 Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Συμβατικού Λιμένα 312@thpa.gr +302310593312 +302310522060
16 Τμήμα Συμβατικού Φορτίου & Ακτοπλοΐας +302310593340 +302310593400
17 Τμήμα Εκμετάλλευσης Χώρων +302310593190
18 Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Σ.ΕΜΠΟ +302310593612 +302310514004
19 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού Σ.ΕΜΠΟ +302310593602
20 Τμήμα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ +302310593620 +302310593650

Σελίδα 1 από 2

Free business joomla templates