Η εταιρεία

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
 
 • Αγγελούδης Στυλιανός, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Αλίρη Χριστίνα, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνιάδης Χριστόδουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Εμμανουηλίδης Αναστάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Χλωρός Αλέξανδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Σπανόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος, εκπρόσωπος των Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Νέζης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 
 
Ορίστηκαν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου οι κκ.
 
 • Αλίρη Χριστίνα
 
 Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα εδώ.
 

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 12:51

Free business joomla templates